ARCHIVIO E-H

ELAM
            17 documenti cartacei
            16 diapositive
ENAPI
            5 documenti cartacei
            3 foto b/n 18x24
JULIUS EVOLA
            1 documento cartaceo
FABIO FABBI
            12 documenti cartacei
ACHILLE FALCERI
            7 foto b/n 18x24
ALFIO FALLICA
            12 documenti cartacei
            6 foto b/n 18x24
            3 foto b/n 10x15
FASCISMO
            15 documenti cartacei
EUGENIO FEGAROTTI
            4 documenti cartacei
            18 foto colore amatoriali 10x15
RAOUL DAL MOLIN FERENZONA
            1 monografia   
            13 documenti cartacei
            4 documenti cartacei d'epoca
            13 foto b/n 18x24
            14 foto 17x22
            5 foto b/n 15,5x23
            3 foto b/n 12,5x17,5 negativi
            4 fotocolor
            10 stampe su pellicola
RENATO FERRACCIU'
            6 documenti cartacei
VITTORIO FERRARI
            3 documenti cartacei
FRANCESCO FERRARIO
            8 documenti cartacei
FERRUCCIO FERRAZZI
            2 documenti cartacei
            3 foto b/n 18x24
ALMA FIDORA
            4 documenti cartacei
            4 foto b/n 18x24
LUIGI FIGINI - GINO POLLINI
            22 documenti cartacei
            13 foto b/n 17x23,5
CITO FILOMARINO
            4 documenti cartacei
            3 foto colore amatoriali 10x15
MINO FIOCCHI
            2 documenti cartacei
ELENA FONDRA
            1 documento cartaceo
FONTANA ARTE
            22 documenti cartacei
            11 foto b/n 18x24
            1 foto colore 13x20
PIERO FORNASETTI
            73 documenti cartacei
            1 testo monografico
            1 foto b/n 18x24
            38 diapositive
            11 foto colore amatoriali 10x15
            7 fotocolor
MARIANO FORTUNY
            15 documenti cartacei
            1 monografia
            12  foto b/n 18x24
            3 foto b/n 24x30
GIANFRANCO FRATTINI
            7 documenti cartacei
           
ACHILLE FUNI
            1 foto colore 20x25
GABETTI & ISOLA
            7 documenti cartacei
            6 diapositive
MARIA MONACI GALLENGA
            10 documenti cartacei
            1 monografia
            2 foto b/n 9x12
IGNAZIO GARDELLA
            36 documenti cartacei
            10 foto b/n 18x24
            7 negativi
            1 fotocolor
            15 diapositive
DINO GAVINA
            18 documenti cartacei
FERRUCCIO GAY
            2 documenti cartacei
            2 foto b/n 24x30
            1 foto b/n 24x18
            4 foto b/n 12,5x17
            1 foto b/n 20x13
            1 pagina provini
            2 diapositive
           
EUGENIO GERLI
            16 documenti cartacei
            1 diapositiva
ALBERTO GERARDI
            22 documenti cartacei
            2 foto colore 21x30
            2 foto b/n 16x12
            1 foto b/n 15x11
            1 foto b/n 15x12
            1 foto b/n 13x11,5
            7 foto colore amatoriali 18x13 ca
            3 foto colore amatoriali 16x12 ca
            4 foto colore amatoriali 13x20
            1 foto colore amatoriali 10x15
            2polaroid
            1 pagina di provini
            3 fotocolor
            1 diapositiva
GIOVAMBATTISTA GIANOTTI
            27 foto b/n 18x24
            2 foto colore 20x25
            6 diapositive
EDOARDO GIOIA
            5 documenti Cartacei
            1 monografia
            1 piccolo schizzo a mano d'epoca
            1 foto b/n 9x13           
            2 provini         
            7 foto b/n 12,5x17,5
            35 foto b/n 18x24
            1 foto colore 17x25
            3 negativi
ROSA GIOLLI MENNI
             8 documenti cartacei
EZIO GIOVANNOZZI
            1 documento cartaceo
GOLIA (Eugenio Colmo )
            7 documenti cartacei
            2 stampe su pellicola
GIOVANNI GRANDI
            2 documenti cartacei
            2 foto b/n d'epoca 18x24
            1 foto b/n 17,5x22
            1 foto b/n 18x18
            1 foto b/n 14x23,5
            5 foto b/n 18x24
VITTORIO GRASSI
            52 documenti cartacei 3 documenti cartacei d'epoca
            1 foto b/n d'epoca 26x20
            20 foto 17,5x24
            4 foto 12,5x1,5
            1 foto 13,5x20
            2 foto 22x30
            1 foto colore amatoriale 10x15
            1 foto colore amatoriale 14x20
            2 polaroid
            6 diapositive
            4 fotocolor
VITTORIO GREGOTTI
            16 documenti cartacei
            1 foto colore amatoriale 20x14
            8 fotocolor
            10 diapositive
GUALINO
            22 documenti cartacei
            1 lasercopy
            1 foto b/n 17x24
            3 foto 13x16
            28 foto colore amatoriali 10x15 negativi
            2 fotocolor
GIOVANNI GUERRINI
            30 documenti cartacei
            19 foto b/n 18x24
            1 foto b/n 17x13
JOSEF HOFFMANN
            6 foto b/n 18x24
            3 diapositive
GASPAR HOMAR
            5 documenti cartacei
VICTOR HORTA
            2 fotocolor